Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministrstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie umowy użyczenia nasza biblioteka będzie mogła wypożyczać 3 urządzenia Czytak NPN oraz 2 urządzenia Czytak Plus (kieszonkowy odtwarzacz książki mówionej z radiem FM). Będzie również możliwość nagrywania na własne odtwarzacze Czytak książek z katalogu cyfrowych książek mówionych. Biblioteka posiada ok. 1600 cyfrowych książek. Wykaz książek znajduje się na stronie:

http://www.stowarzyszenielarix.pl/images/larix/katalog_larix_2017.pdf


Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza Biblioteka będzie wzbogacać zasoby cyfrowe dostosowane dla osób z wadą wzroku.