Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. został ustanowiony Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Wysokość dotacji w naszej bibliotece:

Rok

Kwota

2010

5320,-

2011

7220,-

2012

8380,-

2013

8610,-

2014

8440,-

2015

12850,-

2016

9980,-

2017

10650,-