ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA „O FINANSACH…W BIBLIOTECE”

Kliknij na poniższy link:

http://www.youtube.com/watch?v=LiCbVJhWo-A

 

19 i 20 września odbyły się ostatnie zajęcia  szkolenia: Zajęcia zakończyły się uroczystym rozdaniem Certyfikatów ukończenia szkolenia i materiałów edukacyjnych przygotowanych przez:

  •       Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie
  •       Narodowy Bank Polski- Oddział Okręgowy w Olsztynie
  •       Miejską Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku Warmińskim.

 Szkolenie z powodzeniem ukończyło 23 uczestników, którzy mogli skorzystać z 5 modułów tematycznych:

1.     Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym

2.     Bank przez Internet

3.     Kredyty, lokaty,  karty

4.     Ubezpieczenia

5.     Narodowy Bank Polski i inne banki

Uczestnicy szkolenia  podzieleni na dwie grupy, chętnie uczęszczali na zajęcia i  aktywnie uczestniczyli w modułach warsztatowych. Kursanci byli bardzo zaangażowani w naukę, nastawieni na poznawanie nowych rzeczy i nowych treści, otwarci na propozycję różnorodnych  formy pracy takich jak:  dyskusje, wykłady, prace grupowe, prezentacje, testy wiedzy. Pomimo początkowych obaw dobrze sobie radzili w pracy indywidualnej przy komputerze. Już w trakcie szkolenia uczestnicy zauważyli przydatność zdobytej wiedzy w ich życiu, ułatwiło to wielu osobom codzienne funkcjonowanie w świecie „naszpikowanym” terminami finansowymi i komputerowymi.

Strefa ekonomiczna i finansowa bardzo szybko ulega zmianom trudno jest  bazować na raz zdobytej wiedzy przez całe swoje  życie. Dzięki nowoczesnym multimedialnym i interaktywnym narzędziom edukacyjnym, które były wykorzystywane na tym kursie można  było szybciej poznać tajniki finansów, ekonomii, bankowości i dzięki temu  bardziej świadomie uczestniczyć w życiu gospodarczym, a przede wszystkim efektywniej zarządzać swoim osobistym portfelem. Zdobyta wiedza pozwoliła z  większym zrozumieniem słuchać radia, czytać prasę czy też oglądać telewizję. Kursanci stali się więc bardziej świadomymi konsumentami, którymi nie będzie można tak łatwo manipulować.

 

 

 

 

 

O finansach... w bibliotece

Projekt, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Skierowany jest do osób w wieku dojrzałym 50 +, którzy będą uczestniczyć w cyklu pięciu spotkań, poświęconych tematyce finansowej. Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę ekonomiczną dotyczącą oszczędzania, inwestowania oraz ubezpieczeń, a także rozwiną umiejętności sprawniejszego poruszania się po zasobach Internetu.

Główne cele projektu to:

zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej.
wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach.

 

W projekcie bierze udział : dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. i zorganizuje w swoich bibliotekach spotkania dla seniorów. Każda z uczestniczących bibliotek zorganizuje .

, z którego biblioteki będą mogły korzystać w czasie spotkań z seniorami.

 

 

Jak wyglądają zajęcia?

W  zajęciach w bibliotece uczestniczy 25dorosłych osób, w wieku 50 +,są to mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Uczestniczą  oni w cyklu 5 spotkań poświęconych wybranym usługom finansowym.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i  prowadzone są w formie warsztatowej. Uczestnicy szkolenia pracują w grupach, wspólnie oglądają filmy edukacyjne, uczestniczą w mini wykładach, dyskusjach i  pracują przy komputerze na specjalnie do tego przygotowanym 15-godzinnym

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem budżetem domowym, z zakładaniem i obsługą internetowego konta bankowego, z zakładaniem lokat, przeliczaniem walut, przeliczaniem rat kredytów, z poznawaniem efektywnych form oszczędzania oraz z praktycznym wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie, pomocnych w zarządzaniu domowymi finansami.

Do tej pory przeprowadziliśmy już 3 moduły tematyczne, które zrealizowane zostały w czerwcu,  przed nami kolejne spotkania, które będziemy realizować  we wrześniu.  Uczestnicy po ukończeniu zajęć otrzymają Certyfikaty ukończenia szkolenia.

Dlaczego biblioteka...?

Biblioteki są postrzegane przez społeczeństwo jako miejsce bezpieczne, przyjazne,  nie nastawione na działalność komercyjną. Są to cechy deficytowe w polskiej przestrzeni społecznej i predysponują biblioteki i bibliotekarzy do udzielania porad w tak drażliwej kwestii jak korzystanie z usług finansowych i poruszanie się po Internecie. Poza tym biblioteka ma doświadczenie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych ludzi „dojrzałych wiekiem”. Prowadziliśmy już wcześniej cykl szkoleń z  „Podstawowej Obsługi komputera i Internetu”, szkolenia te cieszyły się  bardzo dużym zainteresowaniem.

Zajęcia prowadzone są przez bibliotekarki- pracownice Czytelni Multimedialnej,  które wcześniej brały udział w profesjonalnym szkoleniu związanym z tematyką ekonomiczną i finansową.