Pogotowie dla Maturzystów

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim  przygotowuje dla  maturzystów cykl  spotkań, który odbywa się w Czytelni MBP.

 

Podstawowym celem programu jest przygotowanie uczniów do Egzaminu Maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, do matur ustnej. Cykl spotkań obejmuje zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne,  pokaz multimedialny, a także trening interpersonalny w postaci ćwiczeń i testów. Maturzyści uczą się tworzenia konspektu maturalnego, dobierają literaturę podmiotową i przedmiotową do swojej pracy, sporządzają opisy bibliograficzne według normy, a także poznają strukturę i formę czekającego ich wkrótce Egzaminu Maturalnego. Korzystają z licznych źródeł informacji dostępnych w Czytelni MBP takich jak: leksykony, słowniki motywów literackich, słowniki adaptacji filmowych oraz opracowania lektur i wierszy.  W Czytelni maturzyści mogą również skorzystać z bogatego zasobu czasopism zawierających informacje pomocne przy opracowywaniu prezentacji.