"Bajkowy Zakątek"

22 wrzesień 2017

Rozpoczęliśmy dziś zajęcia w Bajkowym Zakątku dla mam i dzieci, które nie są jeszcze objęte edukacją przedszkolną. Spotkania odbywają się w odstępach tygodniowych, a ich celem jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i ruchowego, rozwijanie wyobraźni, umiejętności czytelniczych oraz współpracy w grupie.